Pełna księgowość

Pełna księgowość

Naszym klientom oferujemy prowadzenie pełnej księgowości. W niektórych przypadkach korzystanie z niej jest obligatoryjne. Dzieje się tak, gdy wysokość przychodów przekracza 2 mln euro. Następnie suma jest ta przeliczana według średniego kursu podanego przez NBP. Obecnie wynosi ponad 8 ml zł. Po przekroczeniu takiego dochodu z księgowości pełnej muszą korzystać:

 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne osób fizycznych
 • spółki partnerskie
 • przedsiębiorstwa w spadku

Automatycznie (niezależnie od dochodu) zobowiązane są do tego:

 • spółki akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne

W ramach prowadzenia pełnej księgowości nasze biuro zajmuje się:

 • ewidencją przychodów oraz kosztów
 • przygotowywaniem sprawozdań finansowych
 • kartami wynagrodzeń pracowników
 • inwentaryzacją majątków i zobowiązań
 • ewidencją majątku oraz źródeł jego finansowania
 • tworzeniem rachunków zysków i strat

Pełna księgowość wiąże się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, które obejmują:

 • dziennik
 • konta księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych (zestawienia ich obrotów i sald)
 • wykaz składników pasywów i aktywów

Prowadzenie pełnej księgowości nakłada na przedsiębiorcę znacznie większą ilość obowiązków, niż księgowość uproszczona. Jednak w przypadku pełnej formy ma się lepszy obraz sytuacji w firmie, a także większą kontrolę nad bieżącymi wydatkami i przychodami. Nasze biuro rachunkowe zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem pełnej księgowości, w oparciu o obowiązujące przepisy.