Obsługa kadrowo płacowa

Obsługa kadrowo płacowa

Zainteresowanym naszymi usługami firmom oferujemy profesjonalną obsługę kadrowo-płacową. W jej ramach zajmujemy się:

 • rozliczaniem urlopów
 • prowadzeniem kartotek pracowników
 • przygotowywaniem dokumentacji związanej z zatrudnieniem na umowę o pracę
 • przygotowywaniem dokumentacji do umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło bądź umowa zlecenie)
 • sporządzeniem umów dodatkowych (mogą one dotyczyć zakazu konkurencji, odpowiedzialności materialnej pracownika itp.)
 • zgłaszaniem oraz wyrejestrowywaniem pracowników z ZUS
 • wystawianiem świadectw pracy
 • sporządzeniem dokumentacji związanej ze zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego
 • prowadzeniem ewidencji czasu pracy
 • naliczaniem wynagrodzeń
 • świadczeniami pieniężnymi związanymi z ustaniem stosunku pracy (odprawy, odszkodowanie za krótszy czas wypowiedzenia itp.)

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zajmujemy się niemalże wszystkimi najistotniejszymi kwestiami związanymi z zatrudnianiem pracowników. Nadzorujemy ich wypłaty, urlopy, badania lekarskie czy też umowy. Nasze usługi są kompleksowe. Prócz wymienionych powyżej czynności, zajmujemy się jeszcze szeregiem innych. To co konkretnie będzie przynależało do naszych obowiązków, omawiamy z klientem na samym początku. Wiemy jak ważna dla przedsiębiorców jest możliwość skupienia się na pozyskiwaniu klientów czy też sprzedaży usług. My natomiast w ramach outsourcingu zajmujemy się wszystkimi kwestiami natury księgowej i prawnej, analizując bieżące przepisy i trzymając się wytycznych.