Różnice między księgowością a rachunkowością

Często zdarza się tak, że pojęcia rachunkowości i księgowości są stosowane zamiennie. Nie jest to jednak poprawna praktyka. Odwiedzając biuro rachunkowe, można dowiedzieć się, że ich zakres jest inny. Co trzeba wiedzieć na temat księgowości i rachunkowości? Jakie są różnice pomiędzy tymi zagadnieniami?

Co trzeba wiedzieć na temat rachunkowości? 

Aby zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy rachunkowością i księgowością, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z zakresem każdego z tych pojęć. Klientom naszego biura rachunkowego w Toruniu tłumaczymy, że rachunkowością określamy system ewidencji zdarzeń, który dotyczy konkretnej jednostki gospodarczej. W praktyce oznacza to, że rachunkowość pozwala zebrać rzetelne dane dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa niezależnie od tego, czy stosuje pełną księgowość, czy inną formę rozliczeń. Dzięki niej można na bieżąco weryfikować, czy w firmie pojawiają się niepokojące zdarzenia, a następnie podjąć odpowiednie kroki, aby im zapobiec. Prowadzenie rachunkowości to zdanie o szerokim zakresie, w którego skład wchodzi księgowość, rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansowa.

Co to jest księgowość? Jak się ją prowadzi? 

Zapoznając się z cechami rachunkowości nietrudno się domyślić, że księgowość jest jednym z jej elementów. W jej zakres wchodzą: rejestr zmian w składnikach majątku oraz źródeł ich pochodzenia. Czynności, które obejmuje księgowość, to:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • tworzenie zestawów obrotów i sald,
  • przechowywanie dowodów księgowych,
  • dokonywanie wycen aktywów i pasywów.

Podsumowując księgowość ma na celu zestawienie wszystkiego, co zostało w przedsiębiorstwie zakupione, sprzedane i zainwestowane. To też informacja o kwotach przeznaczonych na wynagrodzenia.