Pełna księgowość i mała księgowość dla firm – czym to się różni?

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, jeśli chodzi o różnego rodzaju formalności. Przedsiębiorcy stają bowiem na przykład przed wyborem rodzaju księgowości. Czasami forma zostaje odgórnie narzucona z uwagi na charakter konkretnej jednostki. Jednak najczęściej mamy do czynienia z koniecznością wyboru pomiędzy małą księgowością i pełną księgowością. Czym się wyróżnia każde z tych rozwiązań i na które się zdecydować?

Co należy wiedzieć o małej księgowości dla firm? 

Przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli firmę i zgłaszają się do naszego biura rachunkowego w Toruniu, często dopytują o różnice pomiędzy dostępnymi rodzajami księgowości. Jak nietrudno się domyślić, mała księgowość dla firm jest prostszą formą księgowości. W jej skład wchodzą:

  • karta podatkowa,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta przychodów i rozchodów.

Poszukując wsparcia w zakładaniu nowej działalności gospodarczej, należy również wiedzieć, że mała księgowość jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych, których przychody roczne nie przekraczają 2 mln euro.  

Kiedy lepiej zdecydować się na pełną księgowość? 

Prowadzenie pełnej księgowości jest trudniejszym zadaniem i wymaga wypełniania większej liczby rejestrów, ewidencji i ksiąg, czyli: księgi głównej, księgi pomocniczej, dziennika, zestawienia obrotów i sald, inwentarza, bilansów oraz rachunków zysków i strat. Z uwagi na to, że jest to czasochłonne i skomplikowane zadanie, warto skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego, które zajmie się prowadzeniem pełnej księgowości.

Taki rodzaj księgowości jest narzucony przedsiębiorcom, których przychody przekraczają 2 miliony euro rocznie. Co więcej, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki cywilne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne bez względu na wysokość rocznych obrotów.